Privacy Policy

Privacy Policy

Privacy Policy

Identiteit 
Adalace Software BV 
Rietbaan 2-4 | 2908 LP | Capelle aan den IJssel 
info@adalace.nl | +31 10 307 17 58 | www.adalace.nl 

Doeleinden verwerking 
Adalace verwerkt uw persoonsgegevens met als doel om haar diensten te kunnen leveren. 

Wettelijke grondslag verwerking 
Adalace verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de wettelijke grondslag dat de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. 

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene 
Om onze dienst te kunnen leveren hebben we bepaalde gegevens van u nodig. Zoals contactgegevens en informatie over de organisatie die klant is of wil worden. Hierbij kunt u denken aan de voornaam, achternaam, het e-mailadres en het vestigingsadres van de onderneming. 

Ontvangers persoonsgegevens 
Adalace zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit a) nodig is op grond van de wet, b) u daarom verzoekt of c) dat nodig is voor organisaties die in onze opdracht diensten aan ons leveren (zoals onze hostingprovider en e-mail service provider). 

Beveiliging persoonsgegevens 
Adalace neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van persoonsgegevens op niveau te waarborgen om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Er worden passende maatregelen getroffen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. 

Wijzigen privacyverklaring 
Indien er wijzigingen zijn in deze privacyverklaring wordt deze op de website geplaatst. Controleer regelmatig de privacyverklaring. Wanneer een nieuwe privacyverklaring is geplaatst start de inwerkingtreding van de wijzigingen 

Bewaartermijn persoonsgegevens 
Uw persoonsgegevens zullen door Adalace worden bewaard voor de duur van de overeenkomst. Drie maanden na beëindiging van de overeenkomst zullen (voor zover wettelijk toegestaan) alle persoonsgegevens worden verwijderd. In geen geval zullen we persoonsgegeven langer bewaren dan noodzakelijk is om te voldoen aan onze afspraken met u of de wet- of regelgeving. 

Doorgifte persoonsgegevens 
Persoonsgegevens worden doorgegeven aan onze samenwerkingspartners die actief zijn in derde landen, zoals de Verenigde Staten. 

Rechten betrokkenen 
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Ook heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Als betrokkene heeft u ook het recht ons te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken. 

Contactgegevens 
Voor vragen over deze privacyverklaring en de verwerkingen die wij doen kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens. 

Adalace Software BV 
Rietbaan 2-4 | 2908 LP | Capelle aan den IJssel 
info@adalace.nl | +31 10 307 17 58 | www.adalace.nl 

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering of dataportabiliteit, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via e-mail of per post indienen. Wij dienen uw identiteit vast te stellen, voordat wij het verzoek in behandeling kunnen nemen. Daarom kunnen wij u in deze gevallen vragen om informatie waarmee wij u kunnen identificeren. 

Klachten 
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Adalace, neem dan contact met ons op via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Identiteit 
Adalace Software BV 
Rietbaan 2-4 | 2908 LP | Capelle aan den IJssel 
info@adalace.nl | +31 10 307 17 58 | www.adalace.nl 

Doeleinden verwerking 
Adalace verwerkt uw persoonsgegevens met als doel om haar diensten te kunnen leveren. 

Wettelijke grondslag verwerking 
Adalace verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de wettelijke grondslag dat de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. 

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene 
Om onze dienst te kunnen leveren hebben we bepaalde gegevens van u nodig. Zoals contactgegevens en informatie over de organisatie die klant is of wil worden. Hierbij kunt u denken aan de voornaam, achternaam, het e-mailadres en het vestigingsadres van de onderneming. 

Ontvangers persoonsgegevens 
Adalace zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit a) nodig is op grond van de wet, b) u daarom verzoekt of c) dat nodig is voor organisaties die in onze opdracht diensten aan ons leveren (zoals onze hostingprovider en e-mail service provider). 

Beveiliging persoonsgegevens 
Adalace neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van persoonsgegevens op niveau te waarborgen om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Er worden passende maatregelen getroffen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. 

Wijzigen privacyverklaring 
Indien er wijzigingen zijn in deze privacyverklaring wordt deze op de website geplaatst. Controleer regelmatig de privacyverklaring. Wanneer een nieuwe privacyverklaring is geplaatst start de inwerkingtreding van de wijzigingen 

Bewaartermijn persoonsgegevens 
Uw persoonsgegevens zullen door Adalace worden bewaard voor de duur van de overeenkomst. Drie maanden na beëindiging van de overeenkomst zullen (voor zover wettelijk toegestaan) alle persoonsgegevens worden verwijderd. In geen geval zullen we persoonsgegeven langer bewaren dan noodzakelijk is om te voldoen aan onze afspraken met u of de wet- of regelgeving. 

Doorgifte persoonsgegevens 
Persoonsgegevens worden doorgegeven aan onze samenwerkingspartners die actief zijn in derde landen, zoals de Verenigde Staten. 

Rechten betrokkenen 
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Ook heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Als betrokkene heeft u ook het recht ons te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken. 

Contactgegevens 
Voor vragen over deze privacyverklaring en de verwerkingen die wij doen kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens. 

Adalace Software BV 
Rietbaan 2-4 | 2908 LP | Capelle aan den IJssel 
info@adalace.nl | +31 10 307 17 58 | www.adalace.nl 

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering of dataportabiliteit, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via e-mail of per post indienen. Wij dienen uw identiteit vast te stellen, voordat wij het verzoek in behandeling kunnen nemen. Daarom kunnen wij u in deze gevallen vragen om informatie waarmee wij u kunnen identificeren. 

Klachten 
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Adalace, neem dan contact met ons op via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Identiteit 
Adalace Software BV 
Rietbaan 2-4 | 2908 LP | Capelle aan den IJssel 
info@adalace.nl | +31 10 307 17 58 | www.adalace.nl 

Doeleinden verwerking 
Adalace verwerkt uw persoonsgegevens met als doel om haar diensten te kunnen leveren. 

Wettelijke grondslag verwerking 
Adalace verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de wettelijke grondslag dat de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. 

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene 
Om onze dienst te kunnen leveren hebben we bepaalde gegevens van u nodig. Zoals contactgegevens en informatie over de organisatie die klant is of wil worden. Hierbij kunt u denken aan de voornaam, achternaam, het e-mailadres en het vestigingsadres van de onderneming. 

Ontvangers persoonsgegevens 
Adalace zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit a) nodig is op grond van de wet, b) u daarom verzoekt of c) dat nodig is voor organisaties die in onze opdracht diensten aan ons leveren (zoals onze hostingprovider en e-mail service provider). 

Beveiliging persoonsgegevens 
Adalace neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van persoonsgegevens op niveau te waarborgen om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Er worden passende maatregelen getroffen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. 

Wijzigen privacyverklaring 
Indien er wijzigingen zijn in deze privacyverklaring wordt deze op de website geplaatst. Controleer regelmatig de privacyverklaring. Wanneer een nieuwe privacyverklaring is geplaatst start de inwerkingtreding van de wijzigingen 

Bewaartermijn persoonsgegevens 
Uw persoonsgegevens zullen door Adalace worden bewaard voor de duur van de overeenkomst. Drie maanden na beëindiging van de overeenkomst zullen (voor zover wettelijk toegestaan) alle persoonsgegevens worden verwijderd. In geen geval zullen we persoonsgegeven langer bewaren dan noodzakelijk is om te voldoen aan onze afspraken met u of de wet- of regelgeving. 

Doorgifte persoonsgegevens 
Persoonsgegevens worden doorgegeven aan onze samenwerkingspartners die actief zijn in derde landen, zoals de Verenigde Staten. 

Rechten betrokkenen 
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Ook heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Als betrokkene heeft u ook het recht ons te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken. 

Contactgegevens 
Voor vragen over deze privacyverklaring en de verwerkingen die wij doen kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens. 

Adalace Software BV 
Rietbaan 2-4 | 2908 LP | Capelle aan den IJssel 
info@adalace.nl | +31 10 307 17 58 | www.adalace.nl 

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering of dataportabiliteit, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via e-mail of per post indienen. Wij dienen uw identiteit vast te stellen, voordat wij het verzoek in behandeling kunnen nemen. Daarom kunnen wij u in deze gevallen vragen om informatie waarmee wij u kunnen identificeren. 

Klachten 
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Adalace, neem dan contact met ons op via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Een vrouw leest lachend de privacy policy
Een vrouw leest lachend de privacy policy